PRIVACY POLICY

CACHICCI respecteert privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Company details

 • Cachicci International B.V
 • Keienbergweg 11
 • 1101 EZ Amsterdam
 • KVK 64737896
 • BTW NL855809371B01
 • contact@cachicci.com

E-mailadres
CACHICCI kan, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits bij het verstrekken hiervan geen verzet is aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van gegevens. Bovendien wordt in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van een e-mailadres.

Postadres
CACHICCI gebruikt het postadres alleen voor het verzenden van informatie die zijn aangevraagd.

Telefoonnummer
CACHICCI gebruikt telefoonnummers niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerkt CACHICCI alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
 • de uitvoering van een gesloten overeenkomst;
 • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij belang of fundamentele
 • rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 • er toestemming is gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

CACHICCI bewaart gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als CACHICCI gegevens overdraagt of ontvangt op de website, gebruikt CACHICCI altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

CACHICCI heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die CACHICCI ontvangt op onze site;
Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:
Op de pagina waar persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
CACHICCI slaat zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Toegang tot gegevens
Op verzoek doet CACHICCI bezoekers van deze website een mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.

BACK TO TOP